Winterover Swedes in Antarctica
Dom första svenskar som övervintrande  på Antarktis var medlemmarna i Otto Nordenskjölds expedition till Antarktis 1901-1903

16 Oktober 1901 lämnar ångbarken "Antarctic" , Skeppsbrokajen i Göteborg , målet var att utforska den östra och norra delen av Antarktiska halvön.
9 Feb1902 anländer expeditionen till "Snow Hill".  Dom som övervintrar på "Snow Hill" är följande personer, Otto Nordenskjöld, José Sobral, Ole Jonassen, Gösta Bodman, Erik Ekelöf och Gustaf Åkerlundh

Därefter lämnar "Antarctic" expeditions deltagarna på "Snow Hill" för att segla tillbaka och tillbringa vintern på Falklandsöarna.

"Antarctic" lämnade Falklandsöarna 5 November 1902 för att hämta expeditionsdeltagarna på "Snow Hill" men möttes redan den 9 November av packis och fick stora problem att ta sig vidare söder ut i isen.

Den 29 December gick Jan Gunnar Andersson, Samuel Duse och Toralf Gruden i land i havsviken som fick namnet "Hoppets Vik" för att gå landvägen till "Snow Hill": Det visade sig att vara ett misstag, med sig hade dom ett sjökort från 1843 som inte på något sätt visade den sanna verkligheten. Två veckor senare var dom tillbaka i "Hoppets Vik" för att  invänta på "Antarctic" för att bli undsatta.I mitten på Februari insåg dom nog att "Antarctic" inte skulle dyka upp så förberedelserna för en övervintring tog fart.

Efter att lämnat av 3 man i "Hoppets Vik"  så fortsatte "Antarctic" att ta sig vidare genom sjöisen till dom övriga i expeditionen på "Snow Hill",  men den 12 Februari 1903 sjönk "Antarctica" ca 40 kilometer från Pauletön.  Besättningen tog sig i land på Pauletön och förberedde en övervintring. De personer som mot sin vilja övervintrade på Pauletön var följande.Carl Anton Larsen, Carl Skottsberg, Carl Johan Fredrik Skottsberg,  Axel Ohlin, Karl Andreas Andersson, F W Stokes, F. L.Andreassen, H. J. Haslum, Axel R. Reinholdz, Ole Johnsen Björnerud, Wilhelm Jönsson,Holmberg, Karl Johansson, Anders Karlsen, George Karlsen, Ole Martin Olaussen, Anton Olsen Ula och Ole Christian Wennersgaard

Ombord på båten "Antarctic" fanns följande personer:

Otto Nordenskjöld                    Expeditionens ledare                        född   1869
Carl Anton Larsen                    Kapten på båten
Johan Gunnar Andersson         arkeolog,paentololog och geolog       född  1874
Samuel August Duse                kartograf                                          född   1873
Erik Ekelöf                                läkare och bakteriolog                      född   1875
Carl Johan Fredrik Skottsberg   botaniker                                         född   1880
Axel Ohlin                                 zoolog
Karl Andreas Andersson            zoolog                                             född   1875
Gösta Bodman                          kemist, mineralog och meteorolog    född   1875
José Sebral                               Löjtnant Argentina                           född   1880
F W Stokes                               Artist  USA

                               Ombord på båten fanns också följande personer

Ole Jonassen                            slädförare           Norsk     född 1874
Gustaf Åkerlundh                      kock                   Svensk  född  1883
Axel Andersson                         kock                   Svensk  född 1876
F. L.Andreassen                       förste styrman     Norsk    född  1859
H. J. Haslum                            andre styrman    Norsk    född  1859
Axel R. Reinholdz                      tredje styrman    Svensk  född   1873
Ole Johnsen Björnerud              smed                  Norsk    född  1868
Toralf Grunden                          matros                Norsk    född  1874
Wilhelm Jönsson,Holmberg       eldare                 Svensk  född  1875
Karl Johansson                          eldare                Svensk  född  1879  
Anders Karlsen                          förste ingeniör    Norsk     född  1864
George Karlsen                        andre ingeniör     Norsk     född  1883
Ole Martin Olaussen                  snickare             Norsk    född   1874       
G. F. Schönbäck                       steward              Norsk    född   1879
Anton Olsen Ula                       båtsman              Norsk    född   1861
Ole Christian Wennersgaard      matros               Norsk    född   1881
Died at Paulet Island 7. June 1903

Norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen   1949-1952  Maudheimexpeditionen

Dessa var med 1951

John Schjelderup Giaever                   norsk ledare av övervintringen
Valter Stig Schytt, svensk                   förste glaciolog, andra ledare
Gordon de Quetteville Robin              geofysiker från Australien, tredje ledare
Nils Jørgen Schumacher                    norsk förste meteorolog
Gösta H Liljequist                              svensk andra meteorolog och fotograf
Ernest Frederick Roots                      kanadensisk förste geolog
Alan Reece                                       brittisk andra geolog
Charles Swithinbank                          brittisk andra glaciolog
Nils Roer                                           norsk mätningsingenjör
Ove Wilson                                       svensk läkare
Bertil Ekström                                   svensk maskiningenjör, förolyckades under expeditionen
Egil Rogstad                                     norsk radioexpert
Peter Melleby                                    norsk hundledare
Schølberg Nilsen                               norsk kock
Bjarne Lorentzen
Andra deltagare som tillkom 1952

Stig Eugen Hallgren                                   svensk fotograf
Leslie Quar                                                radioexpert    förolyckades under expeditionen
John Ellis Jelbart                                        fysiker           förolyckades under expeditionen
John Snarby

Vintern 1966 övervintrade

Lars E Andersson på Sydpolen
Vintern 2007 övervintrade

Sven Lidström på Scott Amundsen Base på Sydpolen
Vintern 2011 övervintrar


Lars Berglund på den Norska stationen  Troll  på Antarktis    NARE 2010-2011


Denna lista utger sig inte att vara komplett på något vis över övervintrande svenskar på Antarktis, många källor skriver inte och namnger inte personer som inte är forskare eller vetenskapsmän. Dom här personerna är oehört viktiga för logistiken och expeditionerna fungerar överhuvud taget inte utan dessa anonyma personer. Det kan även finnas svenskar i olika länders Antarktis expeditioner som inte finns nämnda här.

Det här betyder att åtminstonde 20 svenskar har övervintrat på Antarktis med eller mot sin vilja

Har du mer information så skriv gärna , adress se nederst på framsida.