Sugnstjärn
Nu är epoken Sugnstjärn till ända

Dommen kom i postlådan den 6/3-2015
Men vi går tillbaka först till 20 April 1957 och läser vad mina anfäder skrev på ett papper
Konsekvensen av dommen som bröderna Staffan fick sig tilldömd är att dessa personer som skrev på detta dokument var lagstridigt vilket betyder att dom gjorde en brottslig handling.

Inte hade jag klart för mig att min far var kriminell, inte heller visste jag att dom andra som skrev på dokumentet var kriminella heller.

Men det hade bröderna Staffan kännedom om.

Tänk vilken kunskap det finns i Lymskan.
Det måste väl betyda att dom är hederliga och ärliga
rättskaffens själva.

Eller har jag missuppfattat något här.
Men vad såg jag nu, ännu ett arrende avtal och ett flertal brottslingar till.

Höpp!!!!! vilka kan det vara som har bevittnat namnteckningarna.

Är det någon som känner till namnen??   Kriminella personer??

Här har dom hederliga tom kriminaliserat sina egna föräldrar, man kan undra om dom har tomtar på loftet???
Här ovan är anledningen till att jag inte är intresserad av att köpa en tomt.

För det första betalar jag aldrig för något som inte finns, här ska man ha förskott för en tomt  som inte existerar och till dags dato har bröderna Staffan haft 14 år på sig att ringa till lantmäteriet och begära en lantmäteriförättning, har så skett, nej!

Läs tredje och fjärde stycket , vad står det där egentligen?

"Eller om parterna inte kan enas om tomternas utformning"

Först är parterna ense om tomternas utformning sen skriver man ett förbehåll om man inte är ense om tomternas utformning så ska husen rivas och flyttas från platsen?

Vilka tomter?   Ska dom sälja fler tomter till mig?  Vad jag vet så handlade det om en tomt.

Här har man som jag tolkar det ,så har bröderna Staffan redan beslutat att husen ska rivas och flyttas från stället

Var och en får väl dra sina egna slutsatser på vad det står i det sk köpebrevet. 

Det här lutar mer i min menig åt att det är någon form av ett försök till bedrägeri
.
Dessutom så stämmer inte priset heller, dom skulle ha 65kr/m2 . Underförstått 20kr/m2 officiellt, och 45 kr/m2 skulle betalas "svart".

Det är också så att Lars-Erik har varit och försökt att köpa Margits fritidshus.
När Margit sa vad hon ville ha för huset då yttrade Lars-Erik "ed ir så ed svartner för ågur"  Ja,ja han ville väl ha det gratis.
Jag kan också berätta en liten anekdot om en fårfarmare någonstans i Sverige.

Länsstyrelsen i det län där fårfarmaren bodde aviserade ett inspektionsbesök hos fårfarmaren, där man bla skulle se och räkna antalet får som fårfarmaren sökte bidrag för.
Men paniken började krypa fram hos fårfarmaren för han visste inte riktigt hur många "vita" får han hadde, för en del av hans "vita" får blev  "svarta" och hade gått till dom sälla jaktmarkerna och hamnat i någon frysbox någonstans.
Så han tågade iväg till en granne och ville låna några "vita" får innan länsstyrelsen kom på besök.
Ja, det gick väl bra sa grannen. Ett antal får bytte hägn.
Länsstyrelsen kom på inspektion och allt gick väl med tillsynen och strax efteråt så kom dom väl efterlängtade bidragen till fårfarmaren.
Men historien slutar inte här.
Det visade sig att fårfarmaren fick överta alla får från sin granne gratis , och vips som i ett trollslag blev alla får "vita" igen.
Några foton på kriminella människor enl bröderna Staffan