Amatörradio
Amatörradio är en av mina fritids intressen

Vad är då amatörradio trafik , enl PTS :

Definitioner
Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.

Amatörradiotrafik 
icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte. 
(ITU RR 1.56)

Amatörsatellittrafik
amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation. 
(ITU RR 1.57)

Radioamatör
en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

Amatörradiostation
en radiostation som används för amatörradiotrafik. 

Amatörradiocertifikat
ett kunskapsbevis som berättigar till bedrivande av amatörradiotrafik. Certifikatet ska vara utfärdat av en provförrättare som godkänts av PTS eller SSA.